Het Klein Levensboek toont de unieke mens                 
die men was én is.   

Workshop Klein Levensboek voor zorgcentra

Familie of vrijwilligers maken tijdens deze workshop een Klein Levensboek, in gesprek met een bewoner/cliënt met dementie. Afbeeldingen en voorwerpen uit het leven van de bewoner vormen samen met korte tekst, een kijk-en-vertelboek waar iedereen plezier aan beleeft. Door de praktische uitvoering als ringband met showtassen, kan het boek steeds worden aangepast en is het bestand tegen koffie- en vetvlekken.

Persoonsgerichte zorg
Het Klein Levensboek is waardevol binnen de persoonsgerichte zorg en verhoogt de kwaliteit van leven. Het biedt een goed handvat om in gesprek te gaan met de bewoner/cliënt. Al vertellend, voelt men zich weer even de unieke mens die men was én is. Verzorgenden leren de bewoner/cliënt beter kennen, de relatie verdiept zich en de behoeften van de cliënt/bewoner worden sneller ingeschat.

De workshop past goed binnen het programma Waardigheid en Trots en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (thema Persoonsgerichte zorg en onder-steuning).

Inhoud workshop

Bijeenkomst 1
-
Het belang van het levensverhaal voor de bewoner/cliënt en de naaste.
- Zelf ervaren hoe het is om ‘gaten’ in je levensverhaal te hebben.
- Waarom een Klein Levensboek?
- De plaats van het Klein Levensboek binnen de zorg.
- Aandacht voor privacy en wet AVG.
- In gesprek gaan met bewoners met dementie.
- Praktisch: foto's, afbeeldingen van internet, gebruik van dictafoon-app, begin en afsluiting gesprek.

Bijeenkomst 2
-
Ervaringen, tips en knelpunten delen.
- Schrijfvaardigheid: korte tekst in eenvoudige stijl.
- Computervaardigheden: schrijven en afbeeldingen plaatsen in Word.
- Wensen van de deelnemers.

Bijeenkomst 3
-
Ervaringen, tips en knelpunten delen.
- Implementatie van het Klein Levensboek op de afdeling
- Naar behoefte: schrijfvaardigheid oefenen, rollenspel, computervaardigheden, wensen van de deelnemers.
- Evaluatie van de workshop en wensen voor vervolg.

Extra bijeenkomst, facultatief
Wanneer de deelnemers weinig kennis hebben van dementie, dan is een extra bijeenkomst vooraf wenselijk. De deelnemers krijgen korte theoretische en praktische uitleg over dementie en haar gevolgen voor het gedrag van bewoners.


Workshopleider
Marike de Reuver heeft ervaring als verpleegkundige, coördinator Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en praktijkondersteuner huisarts-ggz (POH-GGZ). Als bezoekvrijwilliger ontwikkelde zij het Klein Levensboek in de dagelijkse praktijk van een zorginstelling.


Kosten workshop
In onderlinge overleg stellen we een projectprijs vast.
Hierin is begrepen:

Workshop en begeleiding
- Drie of vier bijeenkomsten.
- Ondersteuning per e-mail en/of telefoon tijdens en na de workshop.

Materiaal
- Ringband met showtassen
- Toegang tot digitaal materiaal op de website zoals achtergrond-informatie, paginaformats, tools en tips.
- Vergeet-mij-niet-speldje of sleutelhanger (Alzheimer Nederland)


Meer informatie
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden van een workshop voor uw organisatie.

Deze tekst als pdf.       


Mijn naam is maar een woord,
mijn leven een verhaal.

De heer Willem Dijkstra