Het Klein Levensboek toont de unieke mens                 
die men was én is.   

Workshop Klein Levensboek voor zorgcentra
Familie of vrijwilligers maken tijdens de workshop een Klein Levensboek, samen met de bewoner/cliënt met dementie. Afbeeldingen en voorwerpen uit het leven van de bewoner/cliënt vormen samen met korte tekst, een kijk-en-vertelboek waar iedereen plezier aan beleeft. Door de praktische uitvoering als ringband met showtassen, kan het boek steeds worden aangepast en is het bestand tegen koffie- en vetvlekken.

Persoonsgerichte zorg
Het Klein Levensboek is onderdeel van de persoonsgerichte zorg en verhoogt de kwaliteit van leven. Het biedt een goed handvat om in gesprek te gaan met de bewoner/cliënt. Al vertellend, voelt men zich weer even de unieke mens die men was én is. Verzorgenden leren de bewoner/cliënt beter kennen zodat men meer zorg op maat kan bieden.

De workshop past goed binnen het programma Waardigheid en Trots en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (thema Persoonsgerichte zorg en ondersteuning).

Marike de Reuver
Ik heb ervaring als verpleegkundige, coördinator Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en praktijkondersteuner huisarts-ggz (POH-GGZ). Het Klein Levensboek ontstond door gesprekken met bewoners op een afdeling psychogeriatrie. Het boek werd zo enthousiast ontvangen door bewoners, familie en verzorgenden dat ik mijn ervaringen graag deel via een workshop. Zo kunnen meer mensen genieten van dit bijzondere kijk-en-vertelboek.


Inhoud workshop

Bijeenkomst 1
- Waarom een Klein Levensboek?
Het belang voor de bewoner/cliënt, naaste en verzorgenden
- In gesprek gaan met bewoners met dementie
- Aandacht voor privacy en wet AVG.
- Aan de slag: foto's, gebruik internet, dictafoon-app, sjablonen.

Bijeenkomst 2
-
Ervaringen, tips en knelpunten delen.
- Voorwerpen uit de herinneringsbox
- Informatie over dementie in relatie tot het Klein

Bijeenkomsten 1, 2 en 3
- Ervaringen, tips en knelpunten delen.
- Schrijfvaardigheid: korte tekst in eenvoudige stijl.
- Computervaardigheden: schrijven en afbeeldingen in Word.
- Wensen van de deelnemers.

Kosten workshop
In onderling overleg stellen we een projectprijs vast waarin begrepen:

Workshop en begeleiding
- Drie bijeenkomsten.
- Ondersteuning per e-mail en/of telefoon tijdens en na de workshop.

Materiaal
- Ringmap met insteekhoezen.
- Toegang tot materialen op de website: achtergrondinformatie,
pagina-sjablonen en tips.

Meer informatie
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw organisatie.
Nieuws


Workshops in zorgcentrum Vreeswijk
Vanaf september start hier een reeks workshops zodat zoveel mogelijk bewoners de beschikking krijgen over hun eigen Klein Levensboek. Medewerkers en mantelzorgers zetten zich vol enthousiasme in.
Mijn naam is maar een woord,
mijn leven een verhaal.

Mevrouw Corrie van Tol