Het Klein Levensboek laat de unieke mens zien
die de bewoner was én is.

Training Klein Levensboek voor zorginstellingen.pdf > Klein levensboek > Training Klein Levensboek voor zorgcentra

Training Klein Levensboek voor zorginstellingen
Tekstpalet.nl ontwikkelde het Klein Levensboek, speciaal voor bewoners met dementie. Familie, vrijwilligers of verzorgenden maken tijdens de training een Klein Levensboek, samen met een bewoner. Foto's, afbeeldingen en voorwerpen uit het leven van de bewoner vormen samen met korte tekst een kijk-en-vertelboek waar iedereen plezier aan beleeft. Door de praktische uitvoering als ringband met showtassen, kan het boek steeds worden aangepast en is het ook bestand tegen koffie- en vetvlekken.

Persoons- en belevingsgerichte zorg
Het Klein Levensboek is waardevol binnen de belevingsgerichte zorg, domein zingeving. Het biedt een goed handvat om in gesprek te gaan met de bewoner. Al vertellend, voelt de bewoner zich weer even de unieke mens die men is met zijn of haar eigen, bijzondere levensverhaal. Het Klein Levensboek is daarmee 'ondersteunend aan de kwaliteit van leven die de bewoner voor ogen heeft' (Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg).

Mijn naam is maar een woord, mijn leven een verhaal.
De heer Willem Dijkstra

Inhoud Training
De training richt zich op familieleden, vrijwilligers en verzorgenden. Na de training hebben de deelnemers waardevolle gesprekken gevoerd en hebben de bewoners daadwerkelijk hun Klein Levensboek in handen.

Bijeenkomst 1
- Het belang van het levensverhaal.
- Het levensverhaal van mensen met dementie.
Zelf ervaren hoe het is om ‘gaten’ in je levensverhaal te hebben.
- Introductie Klein Levensboek.
Het verschil tussen het Klein Levensboek en een biografie/levensboek.
De plaats van het Klein Levensboek binnen de zorg.
- Aandacht voor privacy en wet AVG.
- Herinneringen ophalen in gesprekken met bewoners met dementie.
- Praktische aandachtspunten: ruimte, tijdsduur, foto's, afbeeldingen van internet, gebruik van een dictafoon-app, begin en afsluiting gesprek.

Bijeenkomst 2
- Ervaringen en tips delen bij het werken aan het Klein Levensboek.
- Knelpunten en mogelijke oplossingen bespreken.
- Schrijfvaardigheid: korte tekst in gewone taal.
- Rollenspel gesprek met bewoner.
- Voortgang Klein Levensboek van iedere deelnemer.

Bijeenkomst 3
- Aandachtspunten bespreken, van tevoren door de deelnemers aangegeven.
- Rollenspel gesprek met bewoner.
- Schrijfvaardigheid: knelpunten en oefenen.
- Implementatie van het Klein Levensboek op de afdeling/in de zorginstelling.
- Voortgang Klein Levensboek van iedere deelnemer.
- Evaluatie van de training.

Extra bijeenkomst vooraf, facultatief
Wanneer de deelnemers geen of weinig kennis hebben van dementie en haar gevolgen, dan is een extra bijeenkomst vooraf mogelijk. De deelnemers krijgen duidelijke, korte theoretische en praktische uitleg over de uitingsvormen en het gedrag van mensen met dementie.

  Training Klein Levensboek voor zorginstellingen (pdf)
Subsidie training
De training kan worden bekostigd vanuit:

  Regeling Waardigheid en Trots
Zie: www.waardigheidentrots.nl

Geoormerkte gelden vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Thema: persoonsgerichte zorg en ondersteuning.
Zie: www.zorginstituutnederland.nl

Kosten training
In onderlinge overleg stellen we een projectprijs vast. Hierin is begrepen:

Training en begeleiding
  Drie of vier trainingsbijeenkomsten.
  Ondersteuning per e-mail en/of telefoon tijdens en na de trainings-periode.

Materiaal
  Ringband met showtassen
  Vergeet-mij-niet-speldje
(Alzheimer Nederland)
  Toegang tot de website:
- achtergrondinformatie
- paginaformats met lay-out
- voorbeeldpagina's
- tips voor gesprekken
- tips voor inhoud Klein Levensboek
- ervaringen van andere schrijv
ers


De trainer
Marike de Reuver ontwikkelde het Klein Levensboek in de dagelijkse praktijk van een zorginstelling. Zij heeft ondermeer ervaring als verpleegkundige, coördinator Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en als praktijkondersteuner huisarts-ggz (POH-GGZ). Bekijk voor meer informatie haar profiel op LinkedIn.