Websites en achtergrondinformatie


> Klein Levensboek > Informatie

Deze pagina is in ontwikkeling.

Websites

Op deze websites vindt u meer informatie over een persoonlijke benadering van mensen met dementie. Het Klein Levensboek helpt om de oudere met dementie beter te leren kennen en is een hulpmiddel voor de persoonlijke benadering.

Sociale Benadering van Dementie
Het leven van mensen met dementie wordt bepaald door de wisselwerking tussen hun ziekte en eigen leefwereld.

Websites allerlei

Achtergrondinformatie

  • Dementie en communicatie (pdf)
  • Waarom een Klein Levensboek? (pdf)
  • In gesprek met mensen met dementie (pdf)